تیسر

تا کی به انتظار قیامت نشینی خود به پا خیز وهزاز قیامت به پا کن

گروه تحقیقاتی تیسر در زمینه تحول وتغییر فردی است

تا بتوانم همه ی آنچه از قوانین کیهانی خدا و نتایجی که اجرای صحیح این قوانین در زندگی مان به بار می آورد، همه آنچه که مرا به این مسیر هدایت کرده و در این مسیر پیش می برد، همه آنچه که موجب تبدیل تمام نگرانی هایم به آرامش شده... همه و همه را با شما نیز سهیم شویم

ورود به فروشگاه مشاهده محصولات

پرفروش ترین محصولات

بیشتر

محصولات تصادفی

بیشتر